Telefon till studion: 0970-203 89 , 0970-203 90, 076-8492588 Adress: Järnvägsgatan 7B, 98331 Malmberget REDAKTION: * Aimo Liukku, reporter och programledare kontakt: radio@gellivare.se mobil 070-2292618 * ”Nisse” Olsson, ljudtekniker kontakt: nisse@radiogellivare.se * ”data-Bertil” Blombacke, datatekniker kontakt: radio@radiogellivare.se Du kan även lämna en kommentar/nyhetstips etc. till redaktionen via ”Tyck till!” Gällivare Närradio startades 9 november 1989 av grundarna Ulf Renberg och Klas Holmgren. Studion är sedan starten belägen i Malmbergets Folketshus. Med ett gäng entusiaster och en stark tro på närradion`s framtid i Gällivare så har radion lyckats förankra sina sändningar hos kommunmedborgarna. Lyssnarsiffror från 2006 med den gamla tekniken och svaga sändaren, 300Watt mono telefonlänk, visade att 9% av kommunens medborgare lyssnade på oss regelbundet – ett positivt resultat! Enligt RUAB (Radioundersökningar AB) svensk närradio en daglig lyssnarfrekvens på cirka 1,5 %. Tack vare vår nya teknik och sändare,1000Watt direktlänkad stereo, har vi numer ett betydligt större upptagningsområde vilket innebär fler lyssnare. I händelse av katastrof i samhället ska närradion snabbt kunna direktsända på plats och har därför ställt oss till förfogande för räddningstjänst och kommunledning. Mål och principer för programverksamheten i Gällivare Närradio ( Beslutade av Gällivare Närradios styrelse 2015 05 28) Gällivare Närradio är en ideell förening för sändning av närradio lokalt över Gällivare kommun. Syftet med de program som görs och sänds är att: * Ge medlemsföreningarna och samverkanspartners en möjlighet att nå ut med information, diskussion och reflektioner kring deras verksamhet i intressanta radioprogram som även har ett allmänt intresse i Gällivare regelbundet och på fasta tider när det är möjligt. * Ge lokala verksamheter (Myndigheter, företag, föreningar och enskilda mm) en möjlighet att nå ut till kommunmedborgarna med allmänt intressanta radioprogram med lokal information, diskussion och reflektion kring deras verksamhetsområden med hjälp av närradions personal. * Lyfta fram lokala aktiviteter, lokal kultur, lokala berättelser och lokala berättare i allmänt intressanta program. * Skapa samhörighet i Gällivare genom att folk kan ha direkta kontakter och direkt påverkan på programmen via direktsändningar i olika former. Grundförutsättningarna för programverksamheten: * Medlemsföreningar och samverkanspartners ansvarar själva för innehållet i de program som man producerar och sänder. * Allmänna program som produceras och sänds av Gällivare Närradio: o Tar inte partipolitisk ställning. I de fall partipolitiska frågor förekommer ska normalt alla parter ges möjlighet att komma till tals (Ex debatter motsv.) o Medverkar inte i verksamheter som kan uppfattas som att Närradion tar ställning i, eller driver partsintressen i kontroversiella politiska samhällsfrågor. o Ska inte påverkas av finansiärer/sponsorer som strider mot punkterna ovan om allmänna program. STYRELSEN Berne Sehlberg, ordförande tel. 0970-21656, 070-692 06 38 berne.sehlberg@swipner.se Martti Perttunen, vice.ordförande tel. 072-244 37 99 marttisf@hotmail.com Torbjörn Kjellson, Kassör tel.0970-55585, 070-392 12 69 to.kjellsson@telia.com Sven-Olov Andersson, sekreterare tel. 0970-244 02, 070-667 29 40 sven-olov.andersson.gellivare@telia.com Gerhard Nilsson, ledamot tel. 0975-30126, 070-311 76 68 nilsson.gerhard@telia.com Sören Engelmark, adjungerad ledamot tel.0970-661 35, 070-659 17 92 s.engelmark@seteda.se ERSÄTTARE Ivar Lindberg, tel.070-379 60 61 i-lindberg@live.se Sten Tögren, tel.0975-20135, 072-232 35 36 torgren.s@telia.com Tony Normark, Berne Sehlberg, ordförande Sören Engelmark, adjungerad Martti Martti Perttunen, vice ordförande Monica Larsson, valberedningen